Aile Şirketlerinin Sahipleri, Ortakları, Yöneticileri, Sorumluları İçin Hukuk Ve Aile Şirket Anayasası

ailesirketanayasasiNeden Katılmalı?

Yöneticilik, birçok alanda olduğu gibi hukuk alanında da belirli bir bilgi düzeyini ve  bilgi birikimini gerektirmektedir. Şirketlerin karşılaşacağı hukuki sorunların çözümünde en  verimli yöntem korumacı hukuktur. Hukuk bilgisine sahip olan yöneticiler, yönetim  süreçlerinin hukuki boyutunu da göz önünde tutarak, şirketin hukuki sorunlarla  karşılaşmasının büyük ölçüde önüne geçebilmektedir. Korumacı hukuk uygulamalarına  rağmen ortaya çıkan sorunlar ise bilinçli yaklaşımlarla çözüme kavuşturulmaktadır.

Yöneticiler için hukuk eğitimi, bir yandan korumacı hukuka yönelik yöntemler, diğer yandan da yöneticilerin uygulamada karşılaşacağı temel hukuki sorunlar konusunda kılavuz niteliğini taşıyan bilgileri kapsamaktadır. Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku ve İş Hukuku alanlarını kapsayan bu eğitimde, işletmelerin karşı karşıya bulunduğu temel hukuki uygulamalar ve sorunlar irdelenecektir.

Kimler Katılmalı?

Aile Şirketlerinin Sahipleri, Ortakları, Üst ve Orta Düzey Yöneticileri, Karar vericileri ve Aile Şirketlerinin Yönetici Adayları

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Borçlar Hukuku
 • Sözleşme kavramı
 • Sözleşmenin kurulması
 • Sözleşmenin geçerliliği
 • Sözleşmelerde uyulması gereken şekil
 • Temsil
 • Borçların ifası ve ifa etmemeye bağlanan sonuçlar
 • Özellik arz eden borç ilişkileri
 • Alacağın temliki
 • Şirketler Hukuku
 • Yöneticinin hukuki konumu
 • Anonim ortaklıkta yöneticinin konumu
 • Yöneticiyle ortaklık arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve etkileri
 • Yöneticinin özellikli hakları
 • Kurumsal yönetim ilkesinin Yönetim Kurulu’na yüklediği özel sorumluluk
 • Yöneticinin hukuki ve cezai sorumluluğu
 • Yöneticilerin konumu ve sorumluluğu açısından özel alanlar
 • Haksız rekabet
 • Kıymetli Evrak Hukuku’ndan doğabilecek hak ve yükümlülükler
 • İş Hukuku
 • İş Kanunu’nun temel özellikleri
 • İş sözleşmesi türleri, iç yönetmelik ve işyeri uygulamasının hukuki niteliği, esnek çalışma ilişkileri
 • Alt işveren kavramı, asıl işverenin alt işveren ilişkisinden kaynaklanan sorumluluğu
 • Ücret ve ücrete ilişkin yasal düzenlemeler
 • Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, uygulama sorunları
 • Çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve iş kanunu m.22 uygulaması
 • İş sözleşmesinin feshi
 • Geçerli ve haklı fesih nedenleri
 • İş sağlığı ve güvenliği

 

 • Aile Şirketlerinde Aile Anayasası Neden Hazırlanmalı İçeriği Ne Olmalı

Birinci Sınıf İş Danışmanı mı arıyorsunuz?