Şirket Yönetimi

Dövizle Sermaye Artırımına Vergi Desteği

      Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf ...
Destek Teşvik ve Krediler

SGK ve Vergi Affında Neler Var?

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. MALİYE YÖNÜNDEN DÜZENLEMELER Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, Beyan ...
Destek Teşvik ve Krediler

İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmeye Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği ...

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.   Bahse konu Kredi Programı; İşletmelerin kullanacakları ...
Güncel

2018, Vergide Reform Yılı Olacak

Maliye Bakanlığı, 2018 yılında vergi alanında reform niteliğinde dört ayrı yasal düzenlemeyi Meclis’e göndererek yasalaştırmayı hedefliyor. 2018’de dört ayrı kanunla yapılacak değişiklikle uzun süredir gündemde olan vergi reformu konusunda adım atılması bekleniyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2018 yılı bütçe görüşmeleri ...
Kurumsal Eğitimler

Aile şirketlerinde kurumsal yönetim ve arabuluculuk

Türkiye’deki şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketleridir. Aile tipi şirketlerden gelecek stratejisi olanlarının öncelikli hedefi kurumsallaşmaktır. Kurumsallaşma kavramı; aile anayasası, ortaklararası sözleşmeler, bir sonraki kuşağın görev alma şekli, yönetim kurulunun (YK) yapılandırılması, şirket içi denge ve kontrol mekanizmaları, yönetim kurulu ...
Şirket Yönetimi

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar. Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, ...