Güncel

2018 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca 2018 yılında 03.07.2018 – 20.07.2018 dönemi mali tatildir. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ...
Güncel

Kooperatiflerin Kuruluş Ve Ana Sözleşme Değişik İşlemleri Hakkında Tebliğ

02.07.2018 tarih ve 30466 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Kooperatiflerin Kuruluş Ve Ana sözleşme Değişiklik İşlemleri İle Kurucu Ortak Sayıları Ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. 1.Kooperatiflerin kuruluş işlemleri: Kooperatiflerin kuruluşunda izin işlemleri Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ...
Şirket Yönetimi

Bağımsız Denetçiler SMMM’ler-YMM’ler Ve Sürekli Eğitim

Bağımsız denetimin ve bağımsız denetçilerin farklı bir bakış açısı ile yeniden oluşturulması, yasal bir statü kazanması ve mesleğin ilke ve esaslarının oluşması, yeni Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 tarihinde yayınlanması ve “Kamu Gözetim ve Denetim Standartları”nın oluşturulması süreci ile başlamış bulunmaktadır. Yapılan ...
Kurumsal Eğitimler

Yatırımda Son Durum

Ülkemizin belli kaynakları var. Bu kaynakların bir bölümü tüketiliyor. İmkân ölçüsünde dış kaynak borcu, ana para ve faizin düzenli ödenmesi için kullanılıyor. Burada önemli bir nokta vardır. Borç verenler, borcun düzenli ödenmesini isterler. Borç eğer üretken bir yatırım için kullanılmışsa ...
Güncel

Vergi Affı Ve Davadan Feragat

Hukuk Mahkemeleri Kanunu(HMK)’nın konumuza ilişkin 307. maddesinde feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmıştır. Bu müessesenin İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmek yerine HMK’a gönderme yapılması yerinde değildir. Aslında davacının davasından feragat etme hakkı onun dava açma hakkının ...
Denetim

ŞİRKETLER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLAVE YÜK DEĞİL !

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 2018/11597 sayılı karar, 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Buna göre 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak yeni hadler şu şekilde, – Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası, – Yıllık net ...
Destek Teşvik ve Krediler

YENİ NESİL TEŞVİK UYGULAMASI BAŞLADI

  İmalat ve bilişimin stratejik sektör olarak belirlendiği yeni nesil teşvik uygulamaları başladı. Bakanlar Kurulu kararıyla sözleşmeli personele verilecek doğum izinleri memurlarla aynı düzeye getirilirken, mevcut durumda ilk altı aylık sürede 1.5 saat olarak uygulanan süt izni 3 saate çıkarıldı. ...
Şirket Yönetimi

Bilgi paylaşıldıkça şirket büyür mü?

Bilgi yönetimi uygulamalarının şirketin ilk dönemlerinden itibaren hayata geçirilmesinin şirkete maddi ve manevi olarak önemli getirileri bulunmakta. Bilgi yönetimi deyince, aklınızda ne canlanıyor? Bilgi sistemleri yönetimi,bilgi işlem veya müşteri ilişkileri yönetimi. Yani firmaların var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ...
Destek Teşvik ve Krediler

Bu STOK AFFI kaçmaz

  7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 6’ncı maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan ...