Maliyet Muhasebesi

 

egitim3

Neden Katılmalı?

 

 

Faaliyet karı elde etmek her firma için önemli bir amaçtır. Faaliyet karının iki ana  belirleyicisinden birisi faaliyet gelirleri, diğeri ise  o faaliyetten elde edilen gelirleri elde  etme sürecinde tüketilen mal ve hizmetlerin maliyetidir.

         Maliyet muhasebesinin temel amacı,  çeşitli konularda karar verme, planlama ve  kontrol faaliyetleri için, işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu en önemli unsur olan  maliyet  bilgilerini üretmektir. Bu eğitim ile işletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve  idari personele maliyet muhasebesi ile ilgili bilgilerin verilmesi, örnek uygulamalar üzerinde  çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına yardımcı  olunması amaçlanmaktadır.

Eğitimimizde, maliyet muhasebesi uygulamaları öncelikle teorik olarak analiz edilerek, maliyet muhasebesinin mantığının pekişmesi sağlanacak daha sonra uygulamada karşılaşılan soru ve sorunlara yer verilerek interaktif bir ortam oluşturulacaktır. İşletme yönetimine, karar alma sürecinde ve bilgi akışının sağlanması, maliyet bilgilerinin analizi, bölüm ve yönetici performanslarının değerlendirilmesi ve üst yönetim raporlama süreçleri alanlarında katılımcılara güncel, uygulanabilir ve yararlı bilgilerin aktarılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır.

 

Kimler Katılmalı?

Şirketlerin maliyet muhasebesinden sorumlu çalışanlar, üretim süreçlerinin muhasebesel etkilerini analiz etmek isteyenler, muhasebe, finansman bölümlerinde çalışmakta olup stok maliyeti tespit süreçlerinin gerek vergisel gerek muhasebesel işleyişi üzerine teorik ve uygulama bilgilerini ve tecrübelerini arttırmak isteyen çalışanlar.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Maliyet Muhasebesinin Amaçları
 • Muhasebede Maliyet ve Gider Kavramları
 • Mamul Maliyetinin Unsurları

ü  Hammadde Maliyetleri

ü  İşçilik Maliyetleri

ü  Genel Üretim Maliyetleri

 • Üretim İşletmelerinde Maliyet Dağıtım Sorunları
 • Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi

ü  Sipariş Maliyet Sistemi

ü  Standart Maliyet Sistemi

ü  Safha Maliyet Sistemi

ü  Birleşik İmalatta Maliyetlendirme Sorunları

 • Gider Dağıtım Yöntemleri

ü  1. Dağıtım

ü  2. Dağıtım

 • Örnekler ile Safha Maliyeti Sistemi
 • Örnekler ile Standart Maliyetlendirme Sistemi
 • Sipariş Maliyeti sistemi
 • Uygulamada Maliyet Muhasebesi
 • Ürün Reçeteleri
 • Kapasite raporları
 • Fire Oranları
 • Maliyet Muhasebesinin Bütçe Üzerine Etkileri
 • Yönetim Muhasebesi Kavramı ve İşletme Yönetimindeki Yeri
 • Yönetici Etkinliğinin ve Bölüm Performanslarının İzlenmesi, Ölçülmesi Ve Raporlanması

 

 • İşletme Faaliyet Başabaşının Hesaplanması ve “Maliyet- Hacim – Kar” Analizleri

 

Birinci Sınıf İş Danışmanı mı arıyorsunuz?