Halka Açık Olmayan Şirketler ve Kobiler  İçin Ufrs

 

egitim2Neden Katılmalı?

Bu standart seti halka açık olmayan, kamuyu aydınlatma zorunluluğu bulunmayan,  genel amaçlı finansal tablo hazırlayan tüm şirketler için geçerlidir.

KOBİ’ler için UFRS; hem uygulayıcının,  hem de kullanıcının ihtiyaçları göz önüne  alınarak çok daha anlaşılır olarak hazırlanmış, tam kapsamlı UFRS’ye göre daha  sadeleştirilmiş ve çok daha az maliyetli bir standartlar bütünüdür.

KOBİ’ler için UFRS, Kobi’lerin ve gelecekte kapsamlı UFRS’yi uygulayacak  işletmelerin finansal raporlama sistemlerinde yaratacağı katma değerin ötesinde,  uygulayan şirketlerin finansal tablolarının ortaklar, finansörler gibi gerek yerel gerekse de  uluslararası bilgi kullanıcıları açısından kabul gören bir uluslararası muhasebe setidir.

KOBİ’ler için UFRS, büyüyen ve kurumsallaşma yolunda ilerleyen aile işletmeleri dahil olmak üzere, kapsamlı UFRS’nin uygulanması şart olan sermaye piyasalarına gelecekte açılmayı planlayan tüm işletmeler için uygulanması basit ve verimli bir platform sunmaktadır.

 

Kimler Katılmalı?

Halka açık olmayan ve kamuyu aydınlatma zorunluluğu  bulunmayan “TÜM ŞİRKETLER” de, küçük ve orta ölçekli işletmelerde, çalışan mali işler ve finans bölümlerindeki üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ile muhasebe, finans, bütçe ve raporlama bölümünde görev alanlar katılmalıdır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Muhasebe Standartlarının Kapsamı, Yasal Zorunluluklar ve Gelişmeler
  • KOBİ’ler İçin UFRS Nedir?
  • KOBİ’ler İçin UFRS’nin Genel Hatları

ü  Temel Bilgiler

ü  Varlıklar

ü  Finansal Araçlar

ü  Borçlar ve Diğer Yükümlülükler

ü  Konsolidasyon Esasları

ü  Kobiler İçin UFRS’nin, Tam Kapsamlı UFRS İle Farklılıkları

ü  Örnekler

Birinci Sınıf İş Danışmanı mı arıyorsunuz?