Vergi Uygulamaları

vergiii

Kişi ve kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannameleri düzenlemek,
Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirmek,
Özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenlemek,
Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek ve bu konularda danışmanlık yapmak,
Mali tablo ve beynnamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirmek,
Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümlemek,
Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirmek,
Vergi İade Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapmak,
Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapmak,
Kdv iadelerini almak,
Vergi davalarını sonuçlandırmak.

Birinci Sınıf İş Danışmanı mı arıyorsunuz?