İşletmelerde Dinamik Bütçe

 

egitim1Kimler Katılmalı?

Şirket sahipleri, Mali işler ve Muhasebe Müdürleri ve yardımcıları, bütçe planlama müdürleri, yönetim muhasebesi sorumluları ve finansal kontrolörler, iç denetim müdürleri.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
· Bütçelemenin işletme yönetimindeki rolü ve öneminin kavranması
· Temel Bütçe Kavramları
· Bütçe Hedefleri
o Bütçe Yaklaşımları
o Bütçe Çeşitleri
· Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi
· Yönetim Fonksiyonları
o Bütçe Sisteminin Temel Prensipleri
· Bütçe Sürecinde Yapılan Temel Hatalar
· Bütçe Organizasyonu, Hazırlık Çalışmaları ve Bütçe Takvimi
· Bütçelerin Hazırlanması
· Satış Bütçesi
· Üretim Bütçesi
o Faaliyet Giderleri Bütçesi
o Bütçelenmiş Mali Tablolar
· Bütçe Kontrol Teknikleri ve Sapma Analizi
· Bütçe Revizyonu, Departman Verimliliğinin Ölçülmesi ve Performans Raporları
· Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler

· Stratejik Planlamanın Özellikleri ve Stratejik Planlama Süreci
· Hedeflere Göre Yönetim Kavramı ve İşletme Bütçeleri
· Modern Dinamik Bütçe “Yuvarlanan Bütçe-Rolling Budget” Nedir? Şirketler Açısından Önemi Neden Yüksektir?
· Bütçelemede Yapılan Hatalar, Günlerce Üzerinde Çalışılan Bütçe Yine Mi Tutmadı? Şirketin Geleceğini Etkileyen ve Ortak Yapılan Hatalar Nelerdir?
· Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler
· Stratejik planlamanın özellikleri ve stratejik planlama Süreci
· Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
· Modern dinamik bütçe ”Yuvarlanan Bütçe-Rolling Budget” nedir? Şirketler açısından önemi neden yüksek?

· Bütçelemelerde yapılan hatalar, günlerce üzerinde çalışılan bütçe yine mi tutmadı? Şirketin geleceğini etkileyen ve ortak yapılan hatalar nelerdir?

Birinci Sınıf İş Danışmanı mı arıyorsunuz?