Kurumsal Check Up

 

1111111Şirketlerin uzun dönemde varlığını devam ettirebilmesi ve rekabet üstünlüğü elde edebilmesi sahip olduğu yeteneklerle ilintilidir.

Kurumsal check-up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek, stratejik kararlarınız ve gelecek tasarımınız için gerekli alt yapının hazırlanması hedeflenmektedir.

Kurumsal check-up uygulaması sonunda:

Mevcut organizasyon yapısı

Olması gereken organizasyon yapısı

Karar alma sistemleri

İnsan kaynağı uygulamaları

İletişim ve koordinasyon mekanizmaları belirlenir

Yol haritası oluşturulur.

Mevcut ve olması gereken organizasyon yapınızı, Karar alma sistemlerinizi, İnsan kaynağı uygulamalarınızı, İletişim ve koordinasyon mekanizmalarınızı yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda analiz ediyoruz. Size sadece keyifle şirketinizi yönetmek kalıyor.

Birinci Sınıf İş Danışmanı mı arıyorsunuz?