Stratejik Yönetim ve Planlama

 

stratejikNeden Katılmalı?

Stratejik yönetim ve stratejik planlama çalışmaları kapsamında iç ve dış  çevre analiz edilerek, iç paydaşlar ile güçlü ve zayıf yönler, dış paydaşlar ile fırsat  ve tehditler belirlenerek bir SWOT (GZFT) analizi yapılır. Yapılan analizler  doğrultusunda, şirketlerin vizyon ve misyonları hazırlanarak, uzun dönemli  stratejik amaçları ve hedefleri belirlenir. Hazırlanan stratejik plan, şirkete katma  değer sağlamalı, şirketi bulunduğu konumdan ileriye taşımalıdır.

Stratejik planlamanın önemli esaslarından bir tanesi de, stratejik plandaki  hedeflerin sürekli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesidir. Stratejik yönetim de, stratejik plan doğrultusunda konulan hedeflerin izlenmesine, bu hedefler doğrultusunda kritik süreçlerdeki verilerin toplanması, bu verilerden bilgi, bilgilere dayalı strateji/politika üretilmesi esasına dayanır.

Strateji sizin geleceğinizle ilgilidir. Pek çok işletme, geleceğe yönelik hedefler yerine bugünün hedefleriyle uğraşmaktadır. Her şirket kendi alanında en iyisi olmayı, mükemmeli yakalamayı ister, bu amacı gerçekleştiremediğinde ise, yönetim hatayı değil hatalıyı aramaya başlamaktadır.

Yapılan incelemeler yaşanan hataların % 82’sinin doğru akılcı bir Stratejik bir planlamanın yapılmamasından  kaynaklandığını göstermektedir. Kaliteli yönetim, gerçekçi hedefler, katılımcı bir yaklaşım ancak doğru yapılan bir stratejik planlama ile mümkündür. Stratejik olarak düşünmeden yapılan planlar ise sadece istek olmaktan öteye gidemez.

Stratejilerin kapalı kapılar arkasında değil hayatın içinde geliştirilmesi gerekir. Stratejik planlamacıların, iş dünyasını bire-bir yaşayan gerçek kullanıcılar olması gerekir. Böyle davranan bir stratejik planlamacı, bir kurumun kaderini değiştirebilecek güçte olacaktır.

Kimler Katılmalı?

Şirket Sahipleri, Ortakları, Yönetici Adayları, Şirketlerin Kritik Karar Verici Yöneticileri, Stratejik Planlama Süreç Sorumluları

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Gelecek Senaryoları ve Vizyon Oluşturmak
 • Kısa, Orta ve Uzun Dönemli Planlama Yaklaşımı
 • Amaç ve Hedef Tanımları Oluşturmak
 • İş Süreçleri Analizi
 • KPI Tanımları ve Uygulamaları
 • KPI Bütçeleri
 • Yıllık ve Aylık İş Planları
 • Stratejik Düşünme ve Yönetim Süreci
 • Stratejik Planlama Süreci
 • Rekabet Analizleri
 • Değişen Pazar Değişkenlerini ve Dinamiklerini Yorumlama: Dış Çevre Ve İç Çevre Analizi

 

 • Şirketin Güçlü ve Zayıf Yanlarının, Fırsat ve Tehditlerinin Belirlenmesi: SWOT Analizi

Birinci Sınıf İş Danışmanı mı arıyorsunuz?