Finansçı Olmayanlar İçin Finans

 

finans
Neden Katılmalı?
İşletmelerin yönetim kadrolarında görev alan ve görevi gereği, finansal tabloları doğru  yorumlayarak genel durum hakkında rakamsal değerlendirmeler yapabilme becerisi kazanması  düşünülen kadrolar için temel finansal kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik bir  programdır.
Günümüzün çok yoğun ve rekabetçi iş dünyasında asgari seviyede de olsa vergi, finans ve  muhasebe bilmek başarının anahtarlarından birini oluşturmaktadır. Hangi faaliyet kolunda olursa  olsun işletmelerin imalat, alım, satım ve diğer süreçler çok iyi yönetilse dahi şirketler Finansal  Yönetimde yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi mali kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedirler.
Finansal Okuryazarlık kavramı, katılımcıların finansal konularda bilgi sahibi olarak, doğru  finansal davranışları göstermeleri ve doğru Finansal kararlar almaları, Finansal Analizlerin ne anlama  geldiğini ve doğru olarak nasıl yorumlanması gerektiğini içermektedir.

“Kazanmak için değil, öğrenmek için çalışın. Çünkü kazandığınız bugünü; öğrendiğiniz ise kendinizi ve işletmenizi garanti altına alır.”

 

Kimler Katılmalı?

İşletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha hakim ve etkin olmak isteyen, İşletme sahipleri, Şirket ortakları, Mali İşler dışındaki üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları.

 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

 1. Piyasa Kavramı ve Özellikleri

 

AFinansal Piyasalar

 • -Para Piyasası
 • Sermaye Piyasası
 • Düzenleyici Denetleyici Kuruluşlar.
 • Piyasalarda Risk Yönetimi (Türev Ürünler)

 

B-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ve Uygulamaları

 

C-Para Politikası

 

D-Maliye Politikaları

 • Kamu Giderleri
 • Kamu Gelirleri

 

 1. Makroekonomik Göstergeler

 

 • GSYH, Tüketim Harcamaları, Yatırım Harcamaları, Devlet Harcamaları, Dış Ticaret Dengesi, Tasarruflar
 • Enflasyon/Büyüme İlişkisi, Enflasyon Göstergeleri(TÜFE-ÜFE)
 • Kapasite Kullanım Oranları
 • Cari Açık/Büyüme İlişkisi
 • Ödemeler Dengesi

 

 1. Yeni TTK’na Göre Şirket Tipleri ve Özellikleri

 

 1. Şirketlerde Finansal Yönetim
 • Finansal Yönetimin Nedir?  Genel Esasları ve Amacı Nedir?
 • Finansal Planlama Nasıl Yapılır? Finansal Başa Baş Noktası Nedir?
 • Sermaye Nedir? Sermaye Maliyeti ve Bütçelemesi Nedir? Net Bugünkü Değer Hesaplamaları Nasıl Yapılır?
 • İşletme Sermayesi Yönetimi Nedir?
 • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

 

5.Kredi nedir? Kredinin unsurları ve çeşitleri nelerdir?

 

 1. Banka Kaynaklı Krediler
 • Nakit Krediler ve Faiz Hesaplamaları

–      Borçlu Cari Kredi (İşlek, Rotatif)

–      Spot Krediler

–      Döviz Kredileri

–      Dövize Endeksli Krediler

–      Taksitli Krediler

–      KMH

 • Gayri Nakdi Krediler

–      Teminat Mektupları

–      Akreditifler

–      Kabul Aval Kredileri

 

 1. Eximbank Kaynaklı Krediler Ve Kullanım Şekilleri
 2. Ülke Kredileri Nelerdir ve Kullanım Şekilleri
 3. KOSGEB/KGF Kredileri ve Kullanım Şekilleri

 

6.Leasing, Factoring ve Forfaiting Nedir?

 

 1. Finansal Tablolar

 

1)Temel Finansal Tablolar

 • Bilanço Nedir? Hangi Kalemler Neyi İfade Eder?
 • Gelir Tablosu Nedir? Hangi Kalemler Neyi İfade Eder?
 • Bilinmesi Gereken Kavramlar “EBİT ve EBİTDA”

 

2) Ek Finansal Tablolar

 • Nakit Akım Tablosu
 • Fon Akım Tablosu

 

 1. Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri ve Yorumları

 

 • Yatay Analiz (Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi)
 • Dikey Analiz (Yüzde Yöntemiyle Analiz)
 • Trend Analizi(Eğilim Yüzdeleri Yöntemiyle Analiz)
 • Oran (Rasyo) Analizi
 • Likidite Oranları (Cari Oran, Asit-Test Oranı, Nakit Oran)
 • Mali Yapı Oranları (Özkaynakların Borçları Karşılama Oranı, Borçluluk (Finansal Kaldıraç Oranı)
 • Faaliyet Oranları
 • (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi)

 

 • Karlılık Oranları

 

Birinci Sınıf İş Danışmanı mı arıyorsunuz?