Şirket Yönetimi

Şirket Yönetimi

Bağımsız Denetçiler SMMM’ler-YMM’ler Ve Sürekli Eğitim

Bağımsız denetimin ve bağımsız denetçilerin farklı bir bakış açısı ile yeniden oluşturulması, yasal bir statü kazanması ve mesleğin ilke ve esaslarının oluşması, yeni Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 tarihinde yayınlanması ve “Kamu Gözetim ve Denetim Standartları”nın oluşturulması süreci ile başlamış bulunmaktadır. Yapılan ...
Şirket Yönetimi

Bilgi paylaşıldıkça şirket büyür mü?

Bilgi yönetimi uygulamalarının şirketin ilk dönemlerinden itibaren hayata geçirilmesinin şirkete maddi ve manevi olarak önemli getirileri bulunmakta. Bilgi yönetimi deyince, aklınızda ne canlanıyor? Bilgi sistemleri yönetimi,bilgi işlem veya müşteri ilişkileri yönetimi. Yani firmaların var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ...
Şirket Yönetimi

Dövizle Sermaye Artırımına Vergi Desteği

      Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf ...
Şirket Yönetimi

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar. Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, ...
Şirket Yönetimi

TORBA KANUN TASARISI’NIN KURUMLARA GETİRDİKLERİ

Yasama organına sunulmuş bulunan ve ağırlıklı olarak vergi mevzuatını hedef alan Torba Kanun Tasarısı’nı irdelemeye bu yazımda da, kurumları ilgilendiren değişikliklerle devam ediyorum. Önce istisnalardaki ve ilgili muafiyetteki değişikliklerle başlayalım. – KVK md. 5/1-e’de yer alan; kurumların iki tam yıl ...
Şirket Yönetimi

Çözüm Ortağımız Sayın Yasemin Eren’den

PAZARLAMA NEDİR, NE DEĞİLDİR? Dürüst olmak gerekirse ‘’pazarlama’’ kelimesi birçok insan için çok da sevimli olmayan hisler uyandırmaktadır. Apartmanların girişine asılan ‘’pazarlamacılar giremez ‘’yazısı pazarlamayı rahatsız edici ve ısrarcı bir satış süreci olarak algılatmakla kalmayıp bu kavramın oldukça değersiz hale ...
Şirket Yönetimi

Çözüm Ortağımız Sayın Lütfü Pöge’den

BAĞIMSIZ DENETÇİNİZİ ATADINIZMI? ATAMADIYSANIZ,ÇOK CİDDİ VE AĞIR YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ…..   Bağımsız denetime olan ihtiyaç son yıllarda önemli derece de artma eğilimi göstermektedir. Ticaretin ve ekonominin kuralları gereği, İşletme içi Oyunculara ‘’ Ortaklara, Yönetime ve Çalışanlara’’ ve  işletme dışı ...
Şirket Yönetimi

Bayram Tatili Dönüşü Ceza Ödemeyin

  Bakanlar Kurulu Kararı ile bayram tatilinin 10 gün olacağı açıklandı. Bu tatil süresince beyan, vergi, çalışma anlamında sorumluluklarımızı atlamamak için küçük bir hatırlatma yapmak istedik. Bir yandan cezalarla karşılaşmamak adına sorumlulukları hatırlatırken, diğer yandan idari tatilde kim ne kadar ...
Şirket Yönetimi

Çözüm Ortağımız Sayın Emin Gemici’den

Türk İş Dünyasının değerli mensupları; Dünyanın ve Türkiye’mizin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür de sizlerin ne denli stresli bir ortamda olduğunuzu bizzat bu ortamı yaşayan biri olarak çok iyi tahmin edebiliyorum. Bu cümleden hareketle; bin bir güçlük ve çaba ile yoktan ...