Destek Teşvik ve Krediler

Destek Teşvik ve Krediler

YENİ NESİL TEŞVİK UYGULAMASI BAŞLADI

  İmalat ve bilişimin stratejik sektör olarak belirlendiği yeni nesil teşvik uygulamaları başladı. Bakanlar Kurulu kararıyla sözleşmeli personele verilecek doğum izinleri memurlarla aynı düzeye getirilirken, mevcut durumda ilk altı aylık sürede 1.5 saat olarak uygulanan süt izni 3 saate çıkarıldı. ...
Destek Teşvik ve Krediler

Bu STOK AFFI kaçmaz

  7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 6’ncı maddesi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan ...
Destek Teşvik ve Krediler

Mayısta 713 Şirkete Yatırım Teşvik Belgesi

Ekonomi Bakanlığınca mayıs ayında 713 yatırım teşvik belgesi verildi. Ekonomi Bakanlığı’nın Mayıs 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, mayısta 713 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 11 milyar 478 milyon 80 ...
Destek Teşvik ve Krediler

SGK ve Vergi Affında Neler Var?

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. MALİYE YÖNÜNDEN DÜZENLEMELER Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, Beyan ...
Destek Teşvik ve Krediler

İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmeye Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği ...

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.   Bahse konu Kredi Programı; İşletmelerin kullanacakları ...
Destek Teşvik ve Krediler

FAALİYET ALANINIZA GİRİYORSA SİZLERİ DE BEKLİYORUZ…

    KIRSAL KALKINMA içeriğin de SÜRÜ YÖNETİMİ PROGRAMI olduğunu , SERALAR için güneş enerjisinin teşvik kapsamına girdiğini , Çiftlik yatırım faaliyetlerinden bitkisel ürünlerin işlenmesi depolanması , paketlenmesi teşvik kapsamında olduğunu biliyor muydunuz ? ?
Destek Teşvik ve Krediler

2017 KIRSAL KALKINMA HİBELERİ BAŞLADI ...

2017 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 13/09/2017-30179 Tarih Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürülüğe girdi. (*)  Hibe programlarına başvurular tebliğin yayımı tarihinden itibaren 90 günlük süre içerisinde sistem üzerinden yapılabilecektir. Konularına göre 81 ilde ve kısmen 39 ilde uygulanacak ...
Destek Teşvik ve Krediler

Kosgeb Kredi ve Desteklerinin Konuları Nelerdir ?

Başlangıç sermayesi, Belgelendirme Desteği, Bina tadilatı, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Eşleştirme Desteği, Yönetim, İşletme Giderleri Desteği, İşletme Kuruluş Desteği, Kira Desteği, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, ofis donanım, Küçük tadilat, KOSGEB Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet, Mobilya ...