Denetim

Denetim

ŞİRKETLER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLAVE YÜK DEĞİL !

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 2018/11597 sayılı karar, 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Buna göre 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak yeni hadler şu şekilde, – Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası, – Yıllık net ...
Denetim

2016 Bağımsız Denetim Kriterleri Nelerdir?

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen ...