Şirket Yönetimi

Bilgi paylaşıldıkça şirket büyür mü?

Bilgi yönetimi uygulamalarının şirketin ilk dönemlerinden itibaren hayata geçirilmesinin şirkete maddi ve manevi olarak önemli getirileri bulunmakta.

Bilgi yönetimi deyince, aklınızda ne canlanıyor?

Bilgi sistemleri yönetimi,bilgi işlem veya müşteri ilişkileri yönetimi.
Yani firmaların var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler bütünüdür.

Eğer tüm bunları bütünsel bir düzeyde görebiliyorsanız, bilgi yönetimi kavramı size uzak değil demektir. Büyük resme baktığınızda bilgi yönetimi kurumların yeni bilgi yaratmak, bilgiyi yakalamak ve kurum içinde paylaşmayı içine alan tüm stratejileri barındırır. Şirketlerin bir alanda “en iyi pratik” gösterilmeleri genellikle her yönüyle birbirini tamamlayan bir sistemin su yüzüne çıkan başarılı sonucudur.

Şirket içinde bilgi paylaşımının önünde ne gibi engeller var?

Öncelikle, KOBİ’ler kısa dönemde bilgi yönetimin yararlarını göremiyorlar. Birçok küçük ölçekli fi rma müşteri geribildirimi ve bu geribildirimlerin ürün ve hizmetlere yansıtılmasının geri dönüşünü görmenin oldukça zor olduğunu düşünüyor. Ayrıca, KOBİ patronları bilgi yönetimini günlük operasyonlarına CV veri bankası oluşturmak, tedarikçilerle iletişim kurmak, data analitik araçları kullanmak olarak yansıtabilir. Üçüncü olarak da, pek tabii ki bilginin önemli bir değer olduğu ve merkezde paylaşılmadan tutulmasının yönetime kontrol ve güç getireceği inancıdır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *